Trubarac Matić (Serbia), Đorđina. " Функционално сагледавање обредног окретања на витлу у Срба." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 65.2 (2017): 421-436. Web. 30 Nov. 2022