Trubarac Matić (Serbia), . 2017 Dec 20. Функционално сагледавање обредног окретања на витлу у Срба. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 65:2