Menković (Serbia), Mirjana. " Утицај чешких текстилаца на развој текстилне индустрије у Србији од почетка до друге половине XX века" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 65 Број 2 (20 December 2017)