Menković (Serbia), Mirjana. " Утицај чешких текстилаца на развој текстилне индустрије у Србији од почетка до друге половине XX века." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 65.2 (2017): 321-334. Web. 27 May. 2022