Menković (Serbia), M. 2017 Dec 20. Утицај чешких текстилаца на развој текстилне индустрије у Србији од почетка до друге половине XX века. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 65:2