Válka (Czech Republic), Miroslav. " Улога личности у преношењу културних форми. Пример носиоца регионалних традиција у централној Моравској (етнографска област Хана)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 65 Број 2 (20 December 2017)