Válka (Czech Republic), Miroslav. " Улога личности у преношењу културних форми. Пример носиоца регионалних традиција у централној Моравској (етнографска област Хана)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 65.2 (2017): 273-288. Web. 20 Apr. 2024