Válka (Czech Republic), M. 2017 Dec 20. Улога личности у преношењу културних форми. Пример носиоца регионалних традиција у централној Моравској (етнографска област Хана). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 65:2