Bašić (Serbia), Ivana. " Ружно и грдно: концепт ружног у српском језику" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 1 (1 July 2016)