Bašić (Serbia), I. 2016 Jul 1. Ружно и грдно: концепт ружног у српском језику. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:1