Luković (Serbia), M. 2016 Dec 1. Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:3