Diković (Serbia), Jovana. " Ново сељаштво: поглед на будућност села и сељака" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)