Diković (Serbia), Jovana. " Ново сељаштво: поглед на будућност села и сељака." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 64.3 (2016): 593-596. Web. 13 Jun. 2024