Diković (Serbia), J. 2016 Dec 1. Ново сељаштво: поглед на будућност села и сељака. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:3