DIKOVIĆ (SERBIA), Jovana. Ново сељаштво: поглед на будућност села и сељака. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 593-596, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/117>.
Датум приступа: 16 june 2024