Stojić Mitrović, Marta. " Избјеглиштво у сувременом свијету. Од политичкотеоријских утемељења до биополитичких исхода" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)