Stojić Mitrović, Marta. " Избјеглиштво у сувременом свијету. Од политичкотеоријских утемељења до биополитичких исхода." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 64.3 (2016): 591-593. Web. 13 Jun. 2024