Stojić Mitrović, M. (2016). Избјеглиштво у сувременом свијету. Од политичкотеоријских утемељења до биополитичких исхода. Гласник Етнографског института САНУ, 64(3), 591-593. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/116