MOROKVAŠIĆ (FRANCE), Mirjana. Контекстуализација проблема миграција (ауторизована дискусија са научног скупа). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 585-590, dec. 2001. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/115>.
Датум приступа: 13 june 2024