Vučina Simović (Serbia), Ivana J., I Jovanović (Serbia), Ana S.. "A Истраженост српског језика у дијаспори у оквирима филологије и лингвистичких дисциплина" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)