Vučina Simović (Serbia), Ivana J., & Ana S. Jovanović (Serbia). "A Истраженост српског језика у дијаспори у оквирима филологије и лингвистичких дисциплина." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 64.3 (2016): 569-584. Web. 15 Jun. 2024