Vučina Simović (Serbia), I., & Jovanović (Serbia), A. 2016 Dec 1. A Истраженост српског језика у дијаспори у оквирима филологије и лингвистичких дисциплина. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:3