Kokotović Kanazir (Serbia), Vlasta, Filipović (Serbia), Marko, I Magdalenić (Serbia), Ivana. " Унутрашња мобилност становништва Србије у другој половини XX и на почетку XXI века" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)