Kokotović Kanazir (Serbia), V., Filipović (Serbia), M., & Magdalenić (Serbia), I. 2016 Dec 1. Унутрашња мобилност становништва Србије у другој половини XX и на почетку XXI века. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 64:3