Putnik, N. (2024). From a Fly to a Bone-Setter: How to Catch a Krsnik? Luka Šešo, Krsnik između mita i zbilje. Kulturnoantropološke strukture jednog tradicijskog vjerovanja. Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 273-279. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1124