Đurić, Dubravka, I Izgarjan, Aleksandra. " Неофеминизам у позном југословенском друштву" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)