Đurić, Dubravka, & Aleksandra Izgarjan. " Неофеминизам у позном југословенском друштву." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 249-263. Web. 23 Jul. 2024