Đurić, D., & Izgarjan, A. 2024 May 31. Неофеминизам у позном југословенском друштву. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1