Đurić, D., & Izgarjan, A. (2024). Неофеминизам у позном југословенском друштву. Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 249-263. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1122