Ćuković, Jelena. " Идеологија повратка природи, западна Србија као студија случаја" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)