Ćuković, Jelena. " Идеологија повратка природи, западна Србија као студија случаја." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 228-248. Web. 23 Jul. 2024