Ćuković, J. 2024 May 31. Идеологија повратка природи, западна Србија као студија случаја. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1