Ćuković, J. (2024). Идеологија повратка природи, западна Србија као студија случаја. Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 228-248. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1121