Koprivica Lelićanin, Marija. " Италијанство је у очима посматрача: анализа реакција публике на италијанску туристичку кампању Italia. Open to Meraviglia" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)