Koprivica Lelićanin, Marija. " Италијанство је у очима посматрача: анализа реакција публике на италијанску туристичку кампању Italia. Open to Meraviglia." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 201-227. Web. 23 Jul. 2024