Koprivica Lelićanin, M. 2024 May 31. Италијанство је у очима посматрача: анализа реакција публике на италијанску туристичку кампању Italia. Open to Meraviglia. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1