Galić, Marko. " Скривене религијске мањине у руралним предјелима постсоцијалистичких земаља – примјер сеоских адвентистичких заједница у Босни и Херцеговини" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)