Galić, Marko. " Скривене религијске мањине у руралним предјелима постсоцијалистичких земаља – примјер сеоских адвентистичких заједница у Босни и Херцеговини." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 155-178. Web. 23 Jul. 2024