Galić, M. 2024 May 31. Скривене религијске мањине у руралним предјелима постсоцијалистичких земаља – примјер сеоских адвентистичких заједница у Босни и Херцеговини. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1