Galić, M. (2024). Скривене религијске мањине у руралним предјелима постсоцијалистичких земаља – примјер сеоских адвентистичких заједница у Босни и Херцеговини. Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 155-178. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1117