GALIĆ, Marko. Скривене религијске мањине у руралним предјелима постсоцијалистичких земаља – примјер сеоских адвентистичких заједница у Босни и Херцеговини. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 155-178, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1117>.
Датум приступа: 15 july 2024