Ranđelović, Milan. " Tрагови османске културе у урбаној инфраструктури и живој заједници обреновићевског Ниша (1878–1903)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)