Ranđelović, Milan. " Tрагови османске културе у урбаној инфраструктури и живој заједници обреновићевског Ниша (1878–1903)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 133-154. Web. 23 Jul. 2024