Ranđelović, M. 2024 May 31. Tрагови османске културе у урбаној инфраструктури и живој заједници обреновићевског Ниша (1878–1903). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1