Nikolić, Jovana. " Интеркултуралност на платну – колажи религија и култура у делима Гистава Мороа" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)