Nikolić, Jovana. " Интеркултуралност на платну – колажи религија и култура у делима Гистава Мороа." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 99-115. Web. 15 Jul. 2024