Nikolić, J. 2024 May 31. Интеркултуралност на платну – колажи религија и култура у делима Гистава Мороа. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1