Safari, Saeed. " Jезик, концептуализација и културолошка лингвистика. Улога културе у формирању когнитивних шема у језицима" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)