Safari, Saeed. " Jезик, концептуализација и културолошка лингвистика. Улога културе у формирању когнитивних шема у језицима." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 79-98. Web. 23 Jul. 2024