Vasić, Danijela. " Соларно божанство у јапанској митологији" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)